Cadastru

Origini - Cadastrul isi are originea inca din atichitate, si a avut ca principal obiect stabilirea limitelor proprietatilor funciare pentru o mai buna evidenta fiscala. 

Definitie Cadastrul este un sistemul unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, juridica si economica a tuturor imobilelor de pe un teroitoriu administrativ. 

Importanta Cadastrul este un instrument esential pentru economia de piata pentru ca pune la dispozitie documentele necesare tranzactiilor realizate pe piata bunurilor imobiliare. De asemenea, furnizeaza date reale cu privire la bunurile imobile (pozitie, marime, folosinta, proprietar) fără de care nu se poate vorbi de dezvoltare durabilă şi de protecţia mediului.

Etape de realizare

  • Identificarea, măsurarea, descrierea şi înregistrarea imobilelor în documentele tehnice, reprezentarea acestora pe planuri cadastrale şi stocarea datelor pe suporturi informatice;
  • Identificarea proprietarilor, a posesorilor şi a altor deţinători de imobile, în vederea înscrierii în cartea funciară;
  • Afişarea publică a rezultatelor obţinute în urma executării lucrărilor sistematice de cadastru, rectificarea erorilor semnalate de către deţinători şi deschiderea noilor cărţi funciare.

Servicii

Localizare

Contactati-ne

© 2024 Geoter Proiect. Toate drepturile rezervate.