Acest tip de lucrare se realizeaza in momentul in care un bun imobil aflat in proprietate privata sau de stat deserveste pentru lucrari de utilitate  publica (drumuri, autostrazi, cai ferate, diguri, canale, etc.). Proprietarii expropiati vor fi despagubiti pentru terenurile sau cladirile pe care urmeaza sa le cedeze.


Geodezia este una din științele măsurătorilor terestre, avand drept obiect de studiu determinarea formei şi dimensiunilor Pămantului, inclusiv redarea plană a suprafeţei acestuia în ansamblu şi pe porţiuni. 


Ca ramură a Măsurătorilor terestre "Topografia inginereascǎ" studiază metodele topografice legate de întocmirea planurilor topografice şi a documentaţiei speciale necesare proiectării construcţiilor industriale şi civile, agricole, silvice, miniere, etc., asigură aplicarea pe teren a acestor proiecte şi urmăreşte comportarea construcţiilor în timpul exploatării.


GIS (GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM|) este un sistem informatic utilizat pentru vizualizarea, capturarea, stocarea, verificarea, integrarea, manipularea si vizualizarea datelor geospatiale.


Servicii

Localizare

Contactati-ne

© 2024 Geoter Proiect. Toate drepturile rezervate.